Начало | За Нас | Контакти

Информация

◊ Слухов апарат-медицински условия-целева помощ

 Говорен апарат-медицински условия-целева помощ

◊ Помощни средства-медицински условия-целева помощ

◊ Ортопедични обувки-медицински условия-целева помощ

◊ Ред за отпускане на помощ за поръчка за изработка на протези за крайници

◊ Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ