Начало | За Нас | Контакти

Информация

◊ Ред за отпускане на помощ за закупуване на слухов апарат

◊ Ред за отпускане на помощ за закупуване на говорен апарат

◊ Ред за отпускане на помощ за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления

◊ Ред за отпускане на помощ за закупуване на ортопедични обувки за диабетици

◊ Ред за отпускане на помощ за поръчка за изработка на протези за крайници

◊ Пределни размери на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания