Начало | За Нас | Контакти

Етапи на протезиране

Обратно към „Протезиране“

Процесът на протезиране се състои от два отделни етапа:

  • изработване на тестова гилза и напасване на временната протеза
  • изработване на окончателна гилза и напасване на постоянната протеза

Напасването на временната протеза отнема по-дълъг период от време, особено за хората с наскоро ампутиран крайник, протезирането може да започне едва когато шевовете са зараснали и отокът на чукана е овладян – това е периода от 4-до 6 седмица след операцията.

Независимо дали протезата е предназначена за ампутирани долни или горни крайници, структурата на протезата включва:

  • приемна гилза, която се поставя върху чукана
  • механични или електронни стави за таз, коляно, лакът
  • стъпало, длан или друго елемент
  • компоненти: ротатори, тръби, адаптори

Приемната гилза е мястото, където тялото и протезата се свързват, което я прави най-важния елемент при изработването на протезата. Приемната гилза трябва да приляга плътно към чукана и да бъде удобна. След взимането на гипсова мярка на чукана, се изработва приемната гилза, която точно улавя контурите на крайника. Тестовите приемни гилзи са изработени от прозрачни, термопластични материали, за да може лесно да се вижда как чуканът контактува с приемната гилза и да се установят областите с повишена чувствителност към натиск. Временната приемна гилза и другите компоненти се напасват и центроват, едва когато започне да се използва протезата и се споделят впечатленията с протезиста.

Хората с наскоро ампутиран крайник, може да носят временната протеза в продължение на няколко месеца, тъй като чуканът продължава да намалява размера си, да променя формата си и да се донамества в гилзата. Временната протеза обикновено не е облечена с козметично покритие, за да могат лесно да се правят нужните корекции. Основна част от процеса на протезирането е и рехабилитацията – обучението в ходене, физиотерапията и лечебната гимнастика.

Протезистът решава кога е моментът за вземането на отливка за направата на финалната или окончателната гилза. За хората с наскоро ампутиран крайник, това ще бъде няколко месеца след операцията и носенето на тестова гилза, след като размерът и формата на чукана са се стабилизирали. В зависимост от ежедневната употреба и нивото на активност, протезата може да бъде използвана за период от две до пет години. При децата, периодът на износване е още по-кратък поради непрестанния им разтеж.

Важно е да се запомни, че протезата е механично устройство, което понякога се нуждае от ремонт. Също така трябва да знаете, че значителното покачване на тегло или загубата на тегло може да изисква извършването на корекции на приемната гилза или смяна на други части на протезата, понякога се заменят единични компоненти вместо да се създава изцяло нова протеза.

Обратно към „Протезиране“