Начало | За Нас | Контакти

Ред за отпускане на помощ за закупуване на ортопедични обувки за диабетици

Обратно към „Информация“

С Постановление №125 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗИХУ се въвежда промяна в реда и условията за получаване на държавно подпомагане за закупуване на медицински изделия и технически помощни средства за хора с увреждания. Постановлението влезе в сила от 01.06.2011 г., като най-важната промяна в него касае директното получаване на целевата помощ от правоимащото лице в брой или по банков път.

 

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на ортопедични обувки, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

  1. Направление от личния лекар за специалист – ортопед, ендокринолог, с първично мнение за проблема.
  2. Лекарят-специалист насочва документите на пациента към специализирана ЛКК.
  3. Специализираната ЛКК издава протокол със становище за отпускане на парични средства за закупуване на обувки, стелки /при диабетно стъпало/ или и двете
  4. Информираност за налични фирми в региона, занимаващи се с този вид дейност и лицензирани съответно към МТСП, съгласно Наредба 2 за медицинските изделия. Посещение на избрана от Вас фирма, запознаване с продуктите й и получаване на проформа фактура за необходимите изделия, съответстващи на предписаното в ЛКК протокола.
  5. С протокола от ЛКК и проформа фактурата се подава Молба-декларация за отпускане на парична помощ за закупуване на обувки, стелки /при диабетно стъпало/ или и двете от Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене.
  6. До 10 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка /по избор/.

 

ВАЖНО: Ортомедикс ЕООД предлага съдействие при преминаването на изброените по-горе стъпки за получаване на целева помощ за закупуване на обувки, стелки /при диабетно стъпало/ или и двете. Ако имате въпроси, не се колебайте свържете се с нас, ние сме готови да Ви помогнем по всяко време.

 

Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на обувки и стелки при диабетици

  • един чифт профилактични функционални обувки по медицински индикации при „диабетно стъпало” за срок от 12 месеца за лица над 18 г. с право на една поправка.
  • един чифт профилактични функционални обувки по медицински индикации при „диабетно стъпало” за срок от 6 месеца за лица до 18 г. с право на една поправки.
  • един чифт стелки за срок от 6 месеца за лица над 18 г.
  • един чифт стелки за срок от 3 месеца за лица до 18 г.

 

Забележка: Посоченото по-горе е съгласно действащото към момента законодателство и регламент. Ако има промени в бъдеще, информацията ще бъде актуализирана своевременно.

Обратно към „Информация“