Начало | За Нас | Контакти

Ред за отпускане на помощ за закупуване на говорен апарат

Обратно към „Информация“

С Постановление №125 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗИХУ се въвежда промяна в реда и условията за получаване на държавно подпомагане за закупуване на медицински изделия и технически помощни средства за хора с увреждания. Постановлението влезе в сила от 01.06.2011 г., като най-важната промяна в него касае директното получаване на целевата помощ от правоимащото лице в брой или по банков път.

 

Необходими документи за отпускане на целева помощ за говорни апарати, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания

  1. Направление от личния лекар за УНГ-специалист.
  2. С направлението от т.1 се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.

– За лица до 18 години – издава се от специализирана ЛКК по УНГ-болести към клиниките на университетски МБАЛ (УМБАЛ). Такива има в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.

– За лица над 18 години – издава се от специализирана ЛКК по УНГ-болести към клиника (отделение) по УНГ-болести при областни МБАЛ или университетска МБАЛ (УМБАЛ).

  1. С протокола от т.2 се подава Молба-декларация за отпускане на парична помощ за закупуване на говорен апарат (ларингофон) от Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене.
  2. След като ви бъде издадена Заповед за отпускане на целева помощ, сумата ще ви бъде изплатена в брой или по банков път (по ваш избор).

 

ВАЖНО: Можете да закупите необходимия ви говорен апарат със собствени средства, като полагащата ви се сума (до лимита на помощта от ДСП) ще ви бъде възстановена срещу представяне на нашата фактура. Необходимо е да имате издаден ЛКК протокол преди покупката на говорния апарат.

 

При закупуване на нов говорен апарат след изтекъл срок от предишно получаване, се преминава само през т.3 и т.4, тъй като Медицинският протокол е пожизнен.

Паричен лимит за говорни апарати, изплащани от Дирекция за социално подпомагане

Говорен апарат (ларингофон) – 1 бр. на всеки 5 год. – 1236 лв

Забележка: Посоченото по-горе е съгласно действащото към момента законодателство и регламент. Ако има промени в бъдеще, информацията ще бъде актуализирана своевременно.

Обратно към „Информация“