Начало | За Нас | Контакти

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Говорен апарат-медицински условия-целева помощ

Обратно към „Информация“

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на говорен апарат, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания, са:

  1. Направление от личния лекар до УНГ лекарска комисия към УМБАЛ. С полученото направление се посещава специализирана УНГ лекарска-консултативна комисия (ЛКК) към МБАЛ за издаване на Медицински протокол. Такива лекарски комисии има в УНГ клиниките към МБАЛ във всеки от областните градове.
  2. Медицинският протокол се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на говорен апарат/ларингофон/.
  3. До 10 дни ще ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ.
  4. С получената Заповед в 2 екземпляра заповядайте за избор, тестване и получаване на говорен апарат/ларингофон/ в някой от нашите магазини /вижте линка-Контакти/.

Парични помощи, отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления:

Говорен апарат /ларингофон/ – 1 бр. на всеки 5 год. – 1236 лв.

Важно е да знаете, че след изтичането на 5-годишния експлоатационен срок на говорния апарат, за да получите нов говорен апарат, е достатъчно да подадете само нова Молба-декларация до Социалната служба за отпускане на социална помощ за закупуването на нов говорен апарат/ларингофон/. Първоначално издаденият медицински протокол е пожизнен.

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които лицата с увреждания ползват целева помощ

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
7. Говорен апарат По медицински индикации. Състояния след тотална ларингектомия. Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ, експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок). Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е установена с констативен протокол със спецификация, издаден от съответния търговец. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
7.1. Говорен апарат брой 1236.00 лв.
7.2. Ремонт на говорен апарат По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максимален размер на целевата помощ на говорния апарат до изтичане на експоатационния срок

Обратно към „Информация“