Начало | За Нас | Контакти

Ред за отпускане на помощ за закупуване на слухов апарат

Обратно към „Информация“

С Постановление №125 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗИХУ се въвежда промяна в реда и условията за получаване на държавно подпомагане за закупуване на медицински изделия и технически помощни средства за хора с увреждания. Постановлението влезе в сила от 01.06.2011 г., като най-важната промяна в него касае директното получаване на целевата помощ от правоимащото лице в брой или по банков път.

Необходими документи за отпускане на целева помощ за дигитални слухови апарати, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания

  1. Направление от личния лекар за УНГ-специалист.
  2. С направлението от т. 1 се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.
  • За лица до 18 години – издава се от специализирана ЛКК по УНГ-болести към клиниките на университетски МБАЛ (УМБАЛ). Такива има в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.
  • За лица над 18 години – издава се от специализирана ЛКК по УНГ-болести към клиника (отделение) по УНГ-болести при областни МБАЛ или университетска МБАЛ (УМБАЛ).
  1. С протокола от т. 2 се подава Молба-декларация за отпускане на парична помощ за закупуване на 1 цифров слухов апарат и 20 батерии (за деца и учащи – 2 апарата и 40 батерии) от Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене.
  2. След като ви бъде издадена Заповед за отпускане на целева помощ, сумата ще ви бъде изплатена в брой или по банков път (по ваш избор).

ВАЖНО: Ортомедикс ЕООД предлага безвъзмездно съдействие при преминаването на изброените по-горе стъпки за получаване на целева помощ за закупуване на слухов апарат и батерии.

Ако имате въпроси, не се колебайте свържете се с нас, ние сме готови да Ви помогнем по всяко време.

Суми, полагащи се за покупка на дигитални слухови апарати, изплащани от Дирекция за социално подпомагане

Цифрови слухови апарати за пенсионери и неосигурени лица – 1 бр. на всеки 6 год. – 406 лв

Цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст – 1 бр. на всеки 5 год. – 480 лв

Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:

  • Едностранно – 1 бр. на всеки 3 год. – 600 лв
  • Двустранно – 2 бр. на всеки 3 год. – 1200 лв

Батерии за слухови апарати – 20 бр. всяка година – 1.20 лв/бр (минават се само т. 3 и т. 4)

Слуховите апарати се подменят преди изтичане на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът е един в рамките на експлоатационния срок и може да се удостоверява с протокол със спесификация, издаден от Ортомедикс ЕООД.

Забележка: Посоченото по-горе е съгласно действащото към момента законодателство и регламент. Ако има промени в бъдеще, информацията ще бъде актуализирана своевременно.

Обратно към „Информация“