Начало | За Нас | Контакти

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Ред за отпускане на помощ за закупуване на слухов апарат

Обратно към „Информация“

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на дигитални слухови апарати, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

  1. Направление от личния лекар за УНГ специалист.
  2. С направлението се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.

За лица до 18 години – се издава от специализирана ЛКК по УНГ болести към клиниките на университетски МБАЛ (УМБАЛ) в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.

За лица над 18 години – се издава от специализирана ЛКК по УНГ болести към клиника (отделение) по УНГ болести при областни МБАЛ или университетска МБАЛ (УМБАЛ).

  1. Медицинският протокол се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за получаване на 1 бр. слухов апарат и 20 бр. батерии ( за деца, учащи и студенти – 2 бр. апарата и 40 бр. батерии).
  2. До 10 дни ще ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ.
  3. С получената Заповед в 2 екземпляра и изследването на слуха (аудиограмата от медицинския протокол), заповядайте за избор, настройка и получаване на нов дигитален слухов апарат в някой от слухопротезните ни центрове /вижте линка-Контакти/.

Помощи, отпускани от Дирекция за социално подпомагане за цифрови слухови апарати:

Цифрови слухови апарати за неосигурени лица – 1 бр. на всеки 6 год. – 170 лв.

Цифрови слухови апарати за осигурени лица – 1 бр. на всеки 5 год. – 480 лв.

Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:

– Едностранно – 1 бр. на всеки 3 год. – 800 лв.

– Двустранно – 2 бр. на всеки 3 год. – 1600 лв.

Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти:

– Едностранно: 1 брой на всеки 5 год. – 480 лв.

– Двустранно: 2 броя на всеки 5 год. – 960 лв.

Батерии за слухови апарати – 20 бр. всяка година – 1. 20 лв./бр.

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които лицата с увреждания ползват целева помощ

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
6. Слухови апарати с

индивидуална

отливка към тях:

а) цифрови слухови апарати По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dB за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок)
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път По медицински индикации. Намаление на слуха над 40dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

в) очила по костен път По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти По медицински индикации. Намаление на слуха над 40dВ за по-добре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат. Медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти По медицински индикации. Намаление на слуха над 40dВ двустранно. Медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или  експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.

е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

 

 

По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dВ двустранно. Медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
ж)  програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на  лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране като деца, учащи и студенти По медицински индикации.  Намаление на слуха над 40dВ двустранно. Медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична
помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),  или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години
(един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана  ЛКК,  разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по  ушни, носни и гърлени болести (УНГБ),   експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
з) 20 броя батерии за слухов апарат Една година
№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
6.1. Цифрови слухови апарати брой 170.00 лв.
6.2. Джобни слухови апарати по костен и въздушен път брой 308.00 лв.
6.3. Очила по костен път брой 444.00 лв.
6.4. Програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст брой 480.00 лв.
6.5. Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти: 480.00 лв.
6.5.1. Едностранно Един брой 800.00 лв.
6.5.2. Двустранно Два броя 1600.00 лв.
6.6. Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти:
6.6.1. Едностранно Един брой 480.00 лв.
6.6.2. Двустранно Два броя 960.00 лв.
6.7. Батерии за слухов апарат брой 1.20 лв.
6.8. Ремонт на слухов апарат По фактура, но не повече от остатъчната стойност по максимален размер на целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експоатационния срок

Обратно към „Информация“