Начало | За Нас | Контакти

Слухови апарати

◊ Признаци за слухова загуба, видове слухова загуба и увреждане на слуха

◊ Слухови апарати Sonic

1
no
detail
detail
None
1
Търсене...
/bg/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8/
or empty cart
Detail
Слухов апарат IIC – Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат IIC – Sonic, Celebrate Image

Модел: IIC
Серия: Celebrate
Клас: 100 (кат. № 1010024)
Размер батерия: 10
Приблизителен живот на батерията (часове): 118

 

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CIC - Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат CIC - Sonic, Celebrate Image
 • Модел: CIC
 • Серия: Celebrate
 • Клас: 80, кат. № 1010009
 • Клас: 100, кат. № 1010008
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 90 / 133

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITC - Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат ITC - Sonic, Celebrate Image
 • Модел: ITC
 • Серия: Celebrate
 • Клас: 80, кат. № 1010027
 • Клас: 100, кат. № 1010077
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 143/202
 • Мощен вариант: опция
 • Насочени микрофони: опция
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжична свързаност: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITED - Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат ITED - Sonic, Celebrate Image
 • Модел: ITED
 • Серия: Celebrate
 • Клас: 80, кат. № 1010046
 • Клас: 100, кат. № 1010045
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 243/247
 • Мощен вариант: опция
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжична свързаност: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат miniBTE - Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат miniBTE - Sonic, Celebrate Image
 • Модел: mini BTE
 • Серия: Celebrate
 • Клас: 80, кат. №  1010055
 • Клас: 100, кат. № 1010054
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 292
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: опция
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: стандартно
 • IP Сертификати: IP57

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат miniRITE - Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат miniRITE - Sonic, Celebrate Image
 • Модел: miniRITE
 • Серия: Celebrate
 • Клас: 80, кат. № 1010063
 • Клас: 100, кат. № 1010062
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 113/134
 • Мощен вариант: мощен говорител
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: опция
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • Размер на ресиверите: нормален, повишен, мощен
 • IP Сертификати: IP58

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат Power BTE - Sonic, Celebrate
лв.
Слухов апарат Power BTE - Sonic, Celebrate Image
 • Модел: Power BTE
 • Серия: Celebrate
 • Клас: 80, кат. № 1010073
 • Клас: 100, кат. № 1010072
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 187
 • Мощен вариант: стандартно
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: опция
 • IP Сертификати: IP58

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат IIC - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат IIC - Sonic, Cheer Image
 • Модел: IIC
 • Серия: Cheer
 • Клас: 60, кат. № 1010026
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 118

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CIC - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат CIC - Sonic, Cheer Image
 • Модел: CIC
 • Серия: Cheer
 • Клас: 20, кат. № 1010012
 • Клас: 40, кат. № 1010013
 • Клас: 60, кат. № 1010014
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 86/133
 • Мощен вариант: опция
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: Програмният бутон може стандартно се използва за регулиране силата на звука.
 • Безжична свързаност: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITC - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат ITC - Sonic, Cheer Image
 • Модел: ITC
 • Серия: Cheer
 • Клас: 20, кат. № 1010028
 • Клас: 40, кат. № 1010029
 • Клас: 60,  кат. № 1010030
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 133/202
 • Мощен вариант: опция
 • Насочени микрофони: опция
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжична свързаност: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITE - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат ITE - Sonic, Cheer Image
 • Модел: ITE
 • Серия: Cheer
 • Клас: 20, кат. № 1010040
 • Клас: 40, кат. № 1010041
 • Клас: 60, кат. № 1010042
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 230/264
 • Мощен вариант: опция
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжична свързаност: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат N - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат N - Sonic, Cheer Image
 • Модел: N
 • Серия: Cheer
 • Клас: 20, кат. № 1010066
 • Клас: 40, кат. № 1010067
 • Клас: 60, кат. № 1010068
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 164
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: опция
 • Безжична свързаност: стандартно
 • Ушна кука: опция
 • Отворено ухо: стандартно
 • IP Сертификати: IP57

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer Image
 • Модел: MNR
 • Серия: Cheer
 • Клас: 40, кат. № 1010064
 • Клас: 60, кат. № 1010065
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 113/135
 • Мощен вариант: мощен говорител
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: опция
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • IP Сертификати: IP58
 • Размер на ресиверите: нормален, повишен, мощен

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат P - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат P - Sonic, Cheer Image
 • Модел: P
 • Серия: Cheer
 • Клас: 20, кат. № 1010069
 • Клас: 40, кат. № 1010070
 • Клас: 60, кат. № 1010071
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 185
 • Мощен вариант: стандартно
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: опция
 • IP Сертификати: IP58

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CPx - Sonic, Cheer
лв.
Слухов апарат CPx - Sonic, Cheer Image
 • Модел: CPx
 • Серия: Cheer
 • Клас: 20, кат. № 1010020
 • Клас: 40, кат. № 1010021
 • Клас: 60, кат. № 1010022
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 183
 • Мощен вариант: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
  Безжична свързаност: стандартно
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
  Отворено ухо: опция
 • IP Сертификати: IP58

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss Image
 • Модел: IIC
 • Серия: Bliss
 • Клас: 100, кат. № 1010023
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 123

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CIC - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат CIC - Sonic, Bliss Image
 • Модел: CIC
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010007
 • Клас: 100, кат. № 1010006
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 133

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CICP - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат CICP - Sonic, Bliss Image
 • Модел: CICP
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010017
 • Клас: 100, кат. № 1010016
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 97
 • Програмен бутон: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITCD - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат ITCD - Sonic, Bliss Image
 • Модел: ITCD
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат.№ 1010033
 • Клас: 100, кат.№ 1010032
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 188
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Bliss Image
 • Модел: ITCPDW
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010038
 • Клас: 100, кат. № 1010037
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 159
 • Програмен бутон: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжични аксесоари: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITED - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат ITED - Sonic, Bliss Image
 • Модел: ITED
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010044
 • Клас: 100, кат. № 1010043
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 323
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss Image
 • Модел: ITEPDW
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010050
 • Клас: 100, кат. № 1010049
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 274
 • Програмен бутон: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжични аксесоари: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат miniBTE - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат miniBTE - Sonic, Bliss Image
 • Модел: miniBTE
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010053
 • Клас: 100, кат. № 1010052
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 292
 • Програмен бутон: стандартно
 • Насоченост: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжични аксесоари: опция
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: стандартно

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат BTE - Sonic, Bliss
лв.
Слухов апарат BTE - Sonic, Bliss Image
 • Модел: BTE
 • Серия: Bliss
 • Клас: 80, кат. № 1010002
 • Клас: 100, кат. № 1010001
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 258
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжични аксесоари: опция
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: стандартно

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат IIC - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат IIC - Sonic, Charm Image
 • Модел: IIC
 • Серия: Charm
 • Клас: 60, кат. № 1010025
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 123

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CIC - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат CIC - Sonic, Charm Image
 • Модел: CIC
 • Серия: Charm
 • Клас: 40, кат. № 1010010
 • Клас: 60, кат. № 1010011
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 133

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CICP - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат CICP - Sonic, Charm Image
 • Модел: CICP
 • Серия: Charm
 • Клас: 40, кат. № 1010018
 • Клас: 60, кат. № 1010019
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 97
 • Програмен бутон: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITCD - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат ITCD - Sonic, Charm Image
 • Модел: ITCD
 • Серия: Charm
 • Клас: 40, кат. № 1010034
 • Клас: 60, кат. № 1010035
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 188
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Charm Image
 • Модел: ITCPDW
 • Серия: Charm
 • Клас: 60, кат. № 1010039
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 159
 • Програмен бутон: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжични аксесоари: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITED - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат ITED - Sonic, Charm Image


 • Модел: ITED
 • Серия: Charm
 • Клас: 40, кат. № 1010047
 • Клас: 60, кат. № 1010048
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 323
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Charm Image
 • Модел: ITEPDW
 • Серия: Charm
 • Клас: 60, кат. №  1010051
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 274
 • Програмен бутон: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция
 • Авто-телефон: опция
 • Безжични аксесоари: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат miniBTE- Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат miniBTE- Sonic, Charm Image
 • Модел: miniBTE
 • Серия: Charm
 • Клас: 40, кат. № 1010056
 • Клас: 60, кат. № 1010057
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 292
 • Програмен бутон: стандартно
 • Насоченост: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжични аксесоари: опция
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: стандартно

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат BTE - Sonic, Charm
лв.
Слухов апарат BTE - Sonic, Charm Image
 • Модел: BTE
 • Серия: Charm
 • Клас: 40, кат. № 1010003
 • Клас: 60, кат. № 1010004
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 258
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжични аксесоари: опция
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: стандартно

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат CIC - Sonic, Pep
лв.
Слухов апарат CIC - Sonic, Pep Image
 • Модел: CIC
 • Серия: Pep
 • Клас: 20, кат. № 1010015
 • Размер батерия: 10
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 111

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITC - Sonic, Pep
лв.
Слухов апарат ITC - Sonic, Pep Image
 • Модел: ITC
 • Серия: Pep
 • Клас: 20, кат. № 1010031
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 200
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Телефонна бобина: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат ITCD - Sonic, Pep
лв.
Слухов апарат ITCD - Sonic, Pep Image
 • Модел: ITCD
 • Серия: Pep
 • Клас: 20, кат. № 1010036
 • Размер батерия: 312
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 129
 • Програмен бутон: опция
 • Потенциометър: опция
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат BTE - Sonic, Pep
лв.
Слухов апарат BTE - Sonic, Pep Image
 • Модел: BTE
 • Серия: Pep
 • Клас: 20, кат. № 1010005
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 221
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Насоченост: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Директен Аудио Вход: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат Power BTE - Sonic, Pep
лв.
Слухов апарат Power BTE - Sonic, Pep Image
 • Модел: Power BTE
 • Серия: Pep
 • Клас: 20, кат. № 1010074
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 207
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Директен Аудио Вход: стандартно
 • Ушна кука: стандартно
 • Отворено ухо: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат miniRIC - Sonic, Flip
лв.
Слухов апарат miniRIC - Sonic, Flip Image
 • Модел: miniRIC
 • Серия: Flip
 • Клас: 40, кат. № 1010059
 • Клас: 60, кат. № 1010060
 • Клас: 80, кат. № 1010061
 • Клас: 100, кат. № 1010058
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 238 (стандартен), 112 (мощен)
 • Програмен бутон: стандартно
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • RIC настройки: стандартно
 • Модел ресивер: мощен
 • Безжична свързаност: опция

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат Super Power BTE - Sonic, Journey
лв.
Слухов апарат Super Power BTE - Sonic, Journey Image
 • Модел: Super Power BTE
 • Серия: Journey
 • Клас: 40, кат. № 1010075
 • Клас: 80, кат. № 1010076
 • Размер батерия: 13
 • Приблизителен живот на батерията (часове): 154
 • Насочени микрофони: стандартно
 • Програмен бутон: стандартно
 • Потенциометър: стандартно
 • LED индикатор: стандартно
 • Телефонна бобина: стандартно
 • Авто-телефон: стандартно
 • Безжична свързаност: стандартно
 • Ушна кука (за възрастни / детска) стандартно
 • Директен Аудио Вход/FM: стандартно
 • IP Сертификати: IP58

Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic:

50-x-50-image-pdfCelebrate 50-x-50-image-pdfCheer 50-x-50-image-pdfBliss 50-x-50-image-pdfCharm 50-x-50-image-pdfPep 50-x-50-image-pdfFlip 50-x-50-image-pdfJourney

Слухов апарат IIC – Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат IIC – Sonic, Celebrate
Модел: IIC Серия: Celebrate Клас: 100 (кат. № 1010024) Размер батерия: 10 Приблизителен живот на батерията (часове): 118   Ак... Прочетете повече
Слухов апарат CIC - Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат CIC - Sonic, Celebrate
Модел: CIC Серия: Celebrate Клас: 80, кат. № 1010009 Клас: 100, кат. № 1010008 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на ба... Прочетете повече
Слухов апарат ITC - Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат ITC - Sonic, Celebrate
Модел: ITC Серия: Celebrate Клас: 80, кат. № 1010027 Клас: 100, кат. № 1010077 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на б... Прочетете повече
Слухов апарат ITED - Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат ITED - Sonic, Celebrate
Модел: ITED Серия: Celebrate Клас: 80, кат. № 1010046 Клас: 100, кат. № 1010045 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на б... Прочетете повече
Слухов апарат miniBTE - Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат miniBTE - Sonic, Celebrate
Модел: mini BTE Серия: Celebrate Клас: 80, кат. №  1010055 Клас: 100, кат. № 1010054 Размер батерия: 13 Приблизителен живот ... Прочетете повече
Слухов апарат miniRITE - Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат miniRITE - Sonic, Celebrate
Модел: miniRITE Серия: Celebrate Клас: 80, кат. № 1010063 Клас: 100, кат. № 1010062 Размер батерия: 312 Приблизителен живот н... Прочетете повече
Слухов апарат Power BTE - Sonic, Celebrate Image
Слухов апарат Power BTE - Sonic, Celebrate
Модел: Power BTE Серия: Celebrate Клас: 80, кат. № 1010073 Клас: 100, кат. № 1010072 Размер батерия: 13 Приблизителен живот н... Прочетете повече
Слухов апарат IIC - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат IIC - Sonic, Cheer
Модел: IIC Серия: Cheer Клас: 60, кат. № 1010026 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на батерията (часове): 118 ... Прочетете повече
Слухов апарат CIC - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат CIC - Sonic, Cheer
Модел: CIC Серия: Cheer Клас: 20, кат. № 1010012 Клас: 40, кат. № 1010013 Клас: 60, кат. № 1010014 Размер батерия: 10 П... Прочетете повече
Слухов апарат ITC - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат ITC - Sonic, Cheer
Модел: ITC Серия: Cheer Клас: 20, кат. № 1010028 Клас: 40, кат. № 1010029 Клас: 60,  кат. № 1010030 Размер батерия: 312 ... Прочетете повече
Слухов апарат ITE - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат ITE - Sonic, Cheer
Модел: ITE Серия: Cheer Клас: 20, кат. № 1010040 Клас: 40, кат. № 1010041 Клас: 60, кат. № 1010042 Размер батерия: 13 П... Прочетете повече
Слухов апарат N - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат N - Sonic, Cheer
Модел: N Серия: Cheer Клас: 20, кат. № 1010066 Клас: 40, кат. № 1010067 Клас: 60, кат. № 1010068 Размер батерия: 312 Приб... Прочетете повече
Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат MNR - Sonic, Cheer
Модел: MNR Серия: Cheer Клас: 40, кат. № 1010064 Клас: 60, кат. № 1010065 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на бат... Прочетете повече
Слухов апарат P - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат P - Sonic, Cheer
Модел: P Серия: Cheer Клас: 20, кат. № 1010069 Клас: 40, кат. № 1010070 Клас: 60, кат. № 1010071 Размер батерия: 13 Пр... Прочетете повече
Слухов апарат CPx - Sonic, Cheer Image
Слухов апарат CPx - Sonic, Cheer
Модел: CPx Серия: Cheer Клас: 20, кат. № 1010020 Клас: 40, кат. № 1010021 Клас: 60, кат. № 1010022 Размер батерия: 13 Пр... Прочетете повече
Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат IIC - Sonic, Bliss
Модел: IIC Серия: Bliss Клас: 100, кат. № 1010023 Размер батерия: 10 Приб... Прочетете повече
Слухов апарат CIC - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат CIC - Sonic, Bliss
Модел: CIC Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010007 Клас: 100, кат. № 1010006 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на бате... Прочетете повече
Слухов апарат CICP - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат CICP - Sonic, Bliss
Модел: CICP Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010017 Клас: 100, кат. № 1010016 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на ба... Прочетете повече
Слухов апарат ITCD - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат ITCD - Sonic, Bliss
Модел: ITCD Серия: Bliss Клас: 80, кат.№ 1010033 Клас: 100, кат.№ 1010032 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на ба... Прочетете повече
Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Bliss
Модел: ITCPDW Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010038 Клас: 100, кат. № 1010037 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на б... Прочетете повече
Слухов апарат ITED - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат ITED - Sonic, Bliss
Модел: ITED Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010044 Клас: 100, кат. № 1010043 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на ба... Прочетете повече
Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Bliss
Модел: ITEPDW Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010050 Клас: 100, кат. № 1010049 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на б... Прочетете повече
Слухов апарат miniBTE - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат miniBTE - Sonic, Bliss
Модел: miniBTE Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010053 Клас: 100, кат. № 1010052 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на ... Прочетете повече
Слухов апарат BTE - Sonic, Bliss Image
Слухов апарат BTE - Sonic, Bliss
Модел: BTE Серия: Bliss Клас: 80, кат. № 1010002 Клас: 100, кат. № 1010001 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на бат... Прочетете повече
Слухов апарат IIC - Sonic, Charm Image
Слухов апарат IIC - Sonic, Charm
Модел: IIC Серия: Charm Клас: 60, кат. № 1010025 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на батерията (часове): 123 ... Прочетете повече
Слухов апарат CIC - Sonic, Charm Image
Слухов апарат CIC - Sonic, Charm
Модел: CIC Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010010 Клас: 60, кат. № 1010011 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на бат... Прочетете повече
Слухов апарат CICP - Sonic, Charm Image
Слухов апарат CICP - Sonic, Charm
Модел: CICP Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010018 Клас: 60, кат. № 1010019 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на бат... Прочетете повече
Слухов апарат ITCD - Sonic, Charm Image
Слухов апарат ITCD - Sonic, Charm
Модел: ITCD Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010034 Клас: 60, кат. № 1010035 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на бат... Прочетете повече
Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Charm Image
Слухов апарат ITCPDW - Sonic, Charm
Модел: ITCPDW Серия: Charm Клас: 60, кат. № 1010039 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на батерията (часове): 159 ... Прочетете повече
Слухов апарат ITED - Sonic, Charm Image
Слухов апарат ITED - Sonic, Charm
Модел: ITED Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010047 Клас: 60, кат. № 1010048 Размер батерия: 13 Приблизителен жив... Прочетете повече
Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Charm Image
Слухов апарат ITEPDW - Sonic, Charm
Модел: ITEPDW Серия: Charm Клас: 60, кат. №  1010051 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на батерията (часове): 274 ... Прочетете повече
Слухов апарат miniBTE- Sonic, Charm Image
Слухов апарат miniBTE- Sonic, Charm
Модел: miniBTE Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010056 Клас: 60, кат. № 1010057 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на б... Прочетете повече
Слухов апарат BTE - Sonic, Charm Image
Слухов апарат BTE - Sonic, Charm
Модел: BTE Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010003 Клас: 60, кат. № 1010004 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на бат... Прочетете повече
Слухов апарат CIC - Sonic, Pep Image
Слухов апарат CIC - Sonic, Pep
Модел: CIC Серия: Pep Клас: 20, кат. № 1010015 Размер батерия: 10 Приблизителен живот на батерията (часове): 111 ... Прочетете повече
Слухов апарат ITC - Sonic, Pep Image
Слухов апарат ITC - Sonic, Pep
Модел: ITC Серия: Pep Клас: 20, кат. № 1010031 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на батерията (часове): 200 Пр... Прочетете повече
Слухов апарат ITCD - Sonic, Pep Image
Слухов апарат ITCD - Sonic, Pep
Модел: ITCD Серия: Pep Клас: 20, кат. № 1010036 Размер батерия: 312 Приблизителен живот на батерията (часове): 129 Пр... Прочетете повече
Слухов апарат BTE - Sonic, Pep Image
Слухов апарат BTE - Sonic, Pep
Модел: BTE Серия: Pep Клас: 20, кат. № 1010005 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на батерията (часове): 221 Про... Прочетете повече
Слухов апарат Power BTE - Sonic, Pep Image
Слухов апарат Power BTE - Sonic, Pep
Модел: Power BTE Серия: Pep Клас: 20, кат. № 1010074 Размер батерия: 13 Приблизителен живот на батерията (часове): 207 ... Прочетете повече
Слухов апарат miniRIC - Sonic, Flip Image
Слухов апарат miniRIC - Sonic, Flip
Модел: miniRIC Серия: Flip Клас: 40, кат. № 1010059 Клас: 60, кат. № 1010060 Клас: 80, кат. № 1010061 Клас: 100, кат. № 1010058 ... Прочетете повече
Слухов апарат Super Power BTE - Sonic, Journey Image
Слухов апарат Super Power BTE - Sonic, Journey
Модел: Super Power BTE Серия: Journey Клас: 40, кат. № 1010075 Клас: 80, кат. № 1010076 Размер батерия: 13 Приблизителен живо... Прочетете повече