Home | About us | Contacts

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Слухов апарат BTE Sonic Charm

Модел: BTE Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010003 Клас: 60, кат. № 1010004 Размер на батерия: 13 Приблизителен живот на батерия (часове): 258 Програмен бутон: стандарт Потенциометър: стандарт Насоченост: стандарт Телекойл: стандарт Автотелефон: стандарт Безжични аксесоари: опция Директен аудио вход/FM: стандарт Ушна кука: стандарт Отворено ухо: стандарт Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на […]

Слухов апарат miniBTE Sonic Charm

Модел: miniBTE Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010056 Клас: 60, кат. № 1010057 Размер на батерия: 13 Приблизителен живот на батерия (часове): 292 Програмен бутон: стандарт Насоченост: стандарт Автотелефон: стандарт Безжични аксесоари: опция Директен аудио вход/FM: стандарт Ушна кука: стандарт Отворено ухо: стандарт Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: […]

Слухов апарат ITEPDW Sonic Charm

Модел: ITEPDW Серия: Charm Клас: 60, кат. №  1010051 Размер на батерия: 13 Приблизителен живот на батерия (часове): 274 Програмен бутон: опция Насоченост: стандарт Телекойл: опция Автотелефон: опция Безжични аксесоари: опция Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: Celebrate Cheer Bliss Charm Pep Flip Journey

Слухов апарат ITED Sonic Charm

Модел: ITED Серия: Charm Клас: 40, кат. № 1010047 Клас: 60, кат. № 1010048 Размер на батерия: 13 Приблизителен живот на батерия (часове): 323 Програмен бутон: опция Потенциометър: опция Насоченост: стандарт Телекойл: опция Автотелефон: опция Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: Celebrate Cheer Bliss Charm Pep Flip Journey

Слухов апарат ITCPDW Sonic Charm

Модел: ITCPDW Серия: Charm Клас: 60 Размер на батерия: 312 Приблизителен живот на батерия (часове): 159 Програмен бутон: опция Насоченост: стандарт Телекойл: опция Автотелефон: опция Безжични аксесоари: опция Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: Celebrate Cheer Bliss Charm Pep Flip Journey

Слухов апарат ITCD Sonic Charm

Модел: ITCD Серия: Charm Клас: 40 Клас: 60 Размер на батерия: 312 Приблизителен живот на батерия (часове): 188 Програмен бутон: опция Потенциометър: опция Насоченост: стандарт Телекойл: опция Автотелефон: опция Акустични параметри, характеристики, модели, спесификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: Celebrate Cheer Bliss Charm Pep Flip Journey

Слухов апарат CICP Sonic Charm

Модел: CICP Серия: Charm Клас: 40 Клас: 60 Размер на батерия: 10 Приблизителен живот на батерия (часове): 97 Програмен бутон: опция Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: Celebrate Cheer Bliss Charm Pep Flip Journey

Слухов апарат IIC Sonic Charm

модел: IIC серия: Charm клас: 60 размер на батерия: 10 приблизителен живот на батерията (часове): 123 Акустични параметри, характеристики, модели, спецификации, обхват по серии на слуховите апарати на Sonic: Celebrate Cheer Bliss Charm Pep Flip Journey