Начало | За Нас | Контакти

Slide 1

Слухови апарати

Slide 2

Инвалидни колички

Slide 1

Проходилки

Slide 1

Самостоятелна медико-техническа лаборатория "Ортомедикс"
тел.: 0887 568 822

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

Slide 1

Бастуни, кандадки, патерици

previous arrow
next arrow

Ортопедични обувки-медицински условия-целева помощ

Обратно към информация

Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които лицата с увреждания ползват целева помощ

№ по ред Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоата-
ционен срок
Забележка
1 2 3 4 5 6
3.

 

 

Ортопедични обувки и приспо­собления за корекция, изработени  по поръчка:
а) ортопедични обувки, изработени по поръчка Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и плантографии. Диабетици на инсулиново лечение и диабетици на перорално лечение   с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало. 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст. Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

Нуждаещите се лица

имат право  на ортопедични обувки, изработени  по поръчка, или на индивидуални коригиращи  приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

б) апаратобувки, изработени  по поръчка При липса на

части на ходилото

1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

Един чифт на 6 месеца с право на  един ремонт (два  чифта  за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст.

Един чифт с право на  един ремонт за една година (два  чифта с право на два ремонта за две години) за останалите лица.

Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.

Нуждаещите се лица

имат право  на апаратобувки, изработени  по поръчка, или на индивидуални коригиращи  приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.

в) индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени  по поръчка По медицински индикации при  тежко плоскостъпие със спадане на двата свода, документирано с рентгенографии и плантограми, и/или диабетно стъпало. 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия

Един чифт на три месеца (четири чифта за една година) за деца до 18-годишна възраст. Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица. Нуждаещите се лица имат право на индивидуални коригиращи  приспособления и стелки, изработени по поръчка, или на ортопедични обувки, изработени  по поръчка, но не и на двете едновременно.

 

Ортопедични обувки и приспособления за корекция по поръчка:

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
3.1. Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа чифт 104.00 лв.
3.2. Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа чифт 116.00 лв.
3.3. Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см тапа чифт 136.00 лв.
3.4. Ортопедични обувки от № 17 до № 24  с микропореста гума над 5 см тапа чифт 162.00 лв.
3.5. Ортопедични обувки към шина „Томас“ чифт 176.00 лв.
3.6. Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа чифт 190.00 лв.
3.7 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см тапа чифт 209.00 лв.
3.8. Ортопедични обувки с корково легло с продължение чифт 238.00 лв.
3.9. Ортопедични обувки тип „Налъм“ с микропореста гума чифт 275.00 лв.
3.10. Ортопедични обувки за диабетно стъпало чифт 223.00 лв.
3.11. Апарат обувка (вътрешна обувка) брой 170.00 лв.
3.12. Индивидуални коригиращи приспособления и стелки чифт 49.00 лв.

 

Ремонти на медицински изделия, изработени по поръчка:

№ по ред Наименование на изделието Мярка Целева помощ в лева
4.1. Смяна на токове чифт 12.00 лв.
4.2. Смяна на ходила чифт 17.00 лв.

Обратно към информация