Начало | За Нас | Контакти

Пределни размери на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания

Обратно към „Информация“

1. Протези за долни / горни / крайници, включително с електронно устройство.
Номенкл. номер Наименование на изделието Мярка  Цена в лева
ПДК2-02С Протеза за дълги чукани кожена със “Сач” стъпало брой                                                    421.00 лв.
ПДК2-0Д Протеза за дълги чукани кожена със стъпало с движение. брой                                                    425.00 лв.
ПДК2-03С Протеза пластмасова-капсулна със “Сач” стъпало брой                                                    355.00 лв.
ПДК2-03Д Протеза пластмасова капсулна със стъпало с движение брой                                                    358.00 лв.
ПДК3-01С Протеза подколянна със “Сач” стъпало брой                                                    390.00 лв.
ПДК3-01Д Протеза пластмасова подколянна със стъпало с движение брой                                                    392.00 лв.
ПДК3-10С Протеза пластмасова подколянна с бедрена маншета със “Сач” стъпало брой                                                    586.00 лв.
ПДК3-10Д Протеза пластмасова подколянна с бедрена маншета със стъпало с движение брой                                                    589.00 лв.
ПДК3-13С Протеза дървена подколянна ламинирана с бедрена маншета със “Сач” стъпало брой                                                    706.00 лв.
ПДК3-13Д Протеза дървена подколянна ламинирана с бедрена маншета със стъпало с движение брой                                                    719.00 лв.
ПДК3-22С Протеза дървена подколянна със седалищна опора – ламинирана със “Сач” стъпало брой                                                    728.00 лв.
ПДК3-22Д Протеза дървена подколянна със седалищна опора – ламинирана със стъпало с движение брой                                                    732.00 лв.
ПДК3-31С Протеза кожена подколянна с бедрена маншета със “Сач” стъпало брой                                                    481.00 лв.
ПДК3-31Д Протеза кожена подколянна с бедрена маншета със стъпало с движение брой                                                    484.00 лв.
ПДК3-35С Протеза кожена подколянна със седалищна опора със “Сач” стъпало брой                                                    479.00 лв.
ПДК3-35Д Протеза кожена подколянна със седалищна опора със стъпало с движение брой                                                    481.00 лв.
ПДК3-41Д Протеза кожена подколянна с метална щекла със стъпалос движение брой                                                    463.00 лв.
ПДК3-42С Протеза подколянна за вродена аномалия тръбно скелетна със стъпало с движение брой                                                    418.00 лв.
ПДК3-42Д Протеза подколянна за вродена аномалия тръбно скелетна със стъпало с движение брой                                                    420.00 лв.
ПДК5-13С Протеза дървена бедрена ламинирана със “Сач” стъпало брой                                                 1094.00 лв.
ПДК5-13Д Протеза дървена бедрена ламинирана със стъпало с движение брой                                                 1098.00 лв.
ПДК5-19С Протеза тръбно скелетна дървена приемна гилза със Сач” стъпало – ламинирана брой                                                    808.00 лв.
ПДК5-19Д Протеза тръбно скелетна дървена приемна гилза със стъпало с движение брой                                                    811.00 лв.
ПДК5-25С Протеза тръбно скелетна с пластмасова приемна гилза със “Сач” стъпала брой                                                    707.00 лв.
ПДК5-25Д Протеза тр.- скел. с пластмасова приемна гилза със стъпало с движение брой                                                    710.00 лв.
ПДК6-01С Протеза при дезартикулация на тазобедрената става със “Сач” стъпало брой                                                    916.00 лв.
ПДК6-01Д Протеза при дезартикулация на тазобедрената става със стъпало с движение брой                                                    918.00 лв.
ПДК6-02С Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със “Сач” стъпало брой                                                    678.00 лв.
ПДК6-02Д Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със стъпало с движение брой                                                    682.00 лв.
ПГК3-02 Протеза за горен крайник предлакътна козметична брой                                                    503.00 лв.
ПГК5-02 Протеза за горен крайник надлакътна козметична брой                                                    530.00 лв.
2. Ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка.
Номенкл. номер Наименование на изделието Мярка  Цена в лева
ОДК2-04О Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към ортопедични обувки брой                                                    118.00 лв.
ОДКС2-04С Ортеза долен крайник подколянна скелетна към сандал брой                                                    266.00 лв.
ОДК4-01 Ортеза корекционна за “О”Байне брой                                                    137.00 лв.
ОДК4-02 Ортеза корекционна за “Х” Байне брой                                                    137.00 лв.
ОДК4-03О Ортеза подколянна кожена със шнуровка към ортопедични обувки брой                                                    324.00 лв.
ОДК4-03С Ортеза за подколянна кожена със шнуровка към сандал брой                                                    473.00 лв.
ОДК5-01О Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към ортопедични обувки брой                                                    403.00 лв.
ОДК5-01С Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към сандал брой                                                    618.00 лв.
ОДК5-04О Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към ортопедични обувки брой                                                    338.00 лв.
ОДК5-04С Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към сандал брой                                                    487.00 лв.
ОДК5-05О Шина на Томас към ортопедични обувки брой                                                    151.00 лв.
ОДК5-07 Ортеза за колянна става – пластмасова без движение брой                                                      92.00 лв.
ОДКС-09 Ортеза за колянна става – пластмасова със движение брой                                                    136.00 лв.
ОДК6-01О Ортеза за колянна става и т.б. с кожена към ортопедични обувки брой                                                    551.00 лв.
ОДК6-01С Ортеза за колянна става и т.б. с кожена към сандал брой                                                    700.00 лв.
ОГК6-03 Ортеза за горен крайник-кожена брой                                                    184.00 лв.
ОГК6-04 Ортеза за горен крайник-пластмасова брой                                                      56.00 лв.
ОДКТ-01 Тутор за тазобедрената става-кожен брой                                                    331.00 лв.
ОДКТ-02 Тутор за тазобедрената става и коляната става-кожен брой                                                    366.00 лв.
ОДКТ-04 Тутор за колянната става с две шини-кожен брой                                                    298.00 лв.
ОДКТ-05 Тутор за колянната става с една шина-кожен чифт                                                    487.00 лв.
ОДКТ-06 Тутор за глезенна става-кожен брой                                                    196.00 лв.
3. Ортопедични обувки и приспособления за корекция.
Номенкл. номер Наименование на изделието Мярка  Цена в лева
0-102 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см тапа чифт                                                    104.00 лв.
0-104 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см тапа чифт                                                    116.00 лв.
0-202 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа чифт                                                    136.00 лв.
0-204 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см тапа чифт                                                    162.00 лв.
0-301 Ортопедични обувки към шина на Томас чифт                                                    176.00 лв.
0-302 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа чифт                                                    190.00 лв.
0-404 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см тапа чифт                                                    209.00 лв.
0-406 Ортопедични обувки с корково легло с продължение чифт                                                    238.00 лв.
0-408 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума чифт                                                    275.00 лв.
0-302Д Ортопедични обувки за диабетно стъпало чифт                                                    223.00 лв.
0-501 Апарат обувка /вътрешна обувка/ брой                                                    170.00 лв.
Р – 13 Подложки от естествен гьон брой                                                      49.00 лв.
4. Ремонти по т. 1, т. 2 и т. 3.
Номенкл. номер Наименование на ремонтните Мярка  Цена в лева
0-96 Смяна на токове Чифт                                                      12.00 лв.
0-98 Смяна на ходила Чифт                                                      17.00 лв.
686 Смяна на колан за кожена протеза Чифт                                                      18.00 лв.
704 Смяна на ластик за коляното Брой                                                      17.00 лв.
710 Смяна на презрамка за надколянна протеза Брой                                                      19.00 лв.
726 Тапициране на горна гилза за подколянна протеза Брой                                                      32.00 лв.
850 Демонтиране и смяна ЗИЦ Брой                                                      10.00 лв.
851 Демонтиране и смяна горна гилза на подколянна протеза Брой                                                    110.00 лв.
852 Демонтиране и смяна долна гилза на подколянна протеза Брой                                                    107.00 лв.
853 Демонтиране и смяна горна шина на подколянна протеза Брой                                                      37.00 лв.
854 Демонтиране и смяна долна шина на подколянна протеза Брой                                                      48.00 лв.
855 Корегиране на подколянна дървена протеда с корк Брой                                                      11.00 лв.
856 Корегиране на бедренна дървена гилза с корк Брой                                                      16.00 лв.
857 Демонтиране и смяна на щекла Брой                                                      36.00 лв.
858 Демонтиране и смяна глезен малък с ос Брой                                                      40.00 лв.
859 Демонтаж и смяна на ос с гайка Брой                                                      11.00 лв.
860 Демонтаж и смяна стъпало с глезен и щекла – кожена протеза Брой                                                    112.00 лв.
861 Демонтаж и смяна на глезен двоен Брой                                                      23.00 лв.
862 Демонтаж и смяна на витло Брой                                                        5.00 лв.
863 Демонтаж и смяна на лагер Брой                                                      10.00 лв.
864 Демонтаж и смяна на обръч Брой                                                        7.00 лв.
865 Демонтаж и смяна ключ на надколянна кожена протеза Брой                                                        5.00 лв.
866 Демонтаж и смяна на гуми Брой                                                        4.00 лв.
867 Демонтаж и смяна табан Брой                                                      11.00 лв.
869 Изолация на ортопедични подложки Брой                                                        2.00 лв.
872 Скъсяване на кожена протеза Брой                                                      16.00 лв.
873 Удължаване на кожена протеза Брой                                                      47.00 лв.
874 Демонтаж за заварка счупена шина, монтиране на същата Брой                                                      13.00 лв.
875 Занитване шина Брой                                                        8.00 лв.
876 Смяна долна перонална шина Брой                                                      38.00 лв.
877 Закърпване  зиц Брой                                                        6.00 лв.
882 Смяна права каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза Брой                                                      12.00 лв.
883 Смяна каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза Брой                                                      22.00 лв.
884 Смяна ключ на надколянна протеза Брой                                                      11.00 лв.
893 Смяна козметична ръкавица Брой                                                      28.00 лв.
894 Смяна протезен чорап на тръбно-скелетна протеза Брой                                                        2.00 лв.
900 Смяна на коленен модул Брой                                                    305.00 лв.
901 Обличане на стъпало Брой                                                      10.00 лв.
902 Обличане гилза на протеза Брой                                                      29.00 лв.
903 Обличане на щекла Брой                                                        8.00 лв.
904 Смяна длан на мишечна протеза Брой                                                        6.00 лв.
905 Смяна шарнир на апарат “Х” и “О” Байне Брой                                                      17.00 лв.
906 Обшиване облекло на протеза Брой                                                      17.00 лв.
907 Смяна двуосов коленен шарнир Брой                                                      54.00 лв.
908 Смяна ключ на скелетна ортеза Брой                                                      11.00 лв.
909 Поправка облекло при дезартикулация Брой                                                      17.00 лв.
910 Обличане сандал с коркова подложка Брой                                                      14.00 лв.
911 Изкърпване на гилза Брой                                                        7.00 лв.
912 Поправка на стъпало Брой                                                      20.00 лв.
913 Смяна облекло на подколянна протеза Брой                                                      40.00 лв.
914 Маскировка на протеза Брой                                                        7.00 лв.
915 Смяна длан на предмишечна протеза Брой                                                        6.00 лв.
916 Тапициране на каишка за апарат Брой                                                        8.00 лв.
917 Смяна шина на апарат Брой                                                      53.00 лв.
918 Смяна токалък Брой                                                        5.00 лв.
919 Смяна на каишка Брой                                                        5.00 лв.
920 Смяна предпазител на подколянна протеза Брой                                                        7.00 лв.
921 Смяна предпазител на надколянна протеза Брой                                                        7.00 лв.
922 Смяна предпазител на буфери Брой                                                        8.00 лв.
923 Поправка на облекло Брой                                                        6.00 лв.
924 Смяна облекло на надколянна протеза Брой                                                      55.00 лв.
925 Маскиране   зиц Брой                                                        5.00 лв.
927 Смяна стъпало “сач” Брой                                                      79.00 лв.
928 Смяна немско стъпало “Сач” с пръсти                                                      182.00 лв.
930 Облепване на обръч Брой                                                        5.00 лв.
932 Тапициране на кош-дезартикулация пластмасов Брой                                                      26.00 лв.
934 Натегляне и тапициране плаваща гилза Брой                                                      48.00 лв.
937 Тапициране подколянна пластмасова протеза Брой                                                      34.00 лв.
939 Смяна бедрена гилза дървена-ламинирана Брой                                                    428.00 лв.
940 Смяна бедрена дървена гилза Брой                                                    376.00 лв.
941 Смяна подколянна дървена гилза и монтирани шини Брой                                                    356.00 лв.
942 Смяна стъпало с щекла и глезенно-дървена протеза Брой                                                    115.00 лв.
944 Смяна копчена ПТБ протеза Брой                                                        8.00 лв.
946 Удължение щекла Брой                                                      12.00 лв.
947 Удължаване долна  гилза Брой                                                      17.00 лв.
948 Удължаване горна гилза Брой                                                      25.00 лв.
949 Скъсяване долна гилза – дървена Брой                                                      12.00 лв.
950 Скъсяване щекла Брой                                                        8.00 лв.
951 Поправка на спукана гилза Брой                                                      12.00 лв.
952 Стесняване на горна гилза на дървена протеза Брой                                                      12.00 лв.
953 Разширяване на горна гилза Брой                                                        6.00 лв.
954 Стесняване на подколянна дървена гилза Брой                                                      12.00 лв.
955 Разширяване на подколянна дървена протеза Брой                                                        6.00 лв.
956 Смяна шина на долна дървена гилза, подколянна протеза Брой                                                      36.00 лв.
957 Смяна щекла на ПТБ протеза Брой                                                      30.00 лв.
958 Смяна кош на дезартикулация – пластмасов Брой                                                    348.00 лв.
959 Смяна дунапрен на бедрена тръбно – скелетна Брой                                                      36.00 лв.
960 Поправка кош на дезартикулация Брой                                                      17.00 лв.
961 Смяна на ос в коляното Брой                                                      11.00 лв.
962 Смяна троханта кожена Брой                                                      17.00 лв.
963 Смяна троханта метална Брой                                                      14.00 лв.
964 Боядисване стъпало и щекла Брой                                                        5.00 лв.
965 Изкърпване дунапрен-голяма поправка Брой                                                      14.00 лв.
966 Изкърпване дунапрен-малка поправка Брой                                                        8.00 лв.
967 Смяна щекла на дървена протеза Брой                                                      29.00 лв.
968 Скъсяване горна гилза Брой                                                      13.00 лв.
969 Смяна каишка на бедрена протеза Брой                                                        6.00 лв.
970 Смяна вентил на протеза Брой                                                        7.00 лв.
971 Смяна колан на протеза с мускулно крепление Брой                                                      10.00 лв.
972 Смяна възглавница на протеза с мускулно крепление Брой                                                      10.00 лв.
973 Смяна обръч на протеза с мускулно крепление Брой                                                        8.00 лв.
974 Смяна плаваща гилза Брой                                                      52.00 лв.
975 Смяна пружина на плаваща гилза Брой                                                        6.00 лв.
976 Направа тапа на апарат Брой                                                      30.00 лв.
977 Изработване на мека приемна гилза Брой                                                      60.00 лв.
978 Поправка “Сайм” протеза Брой                                                    216.00 лв.
979 Корекция пластмасова приемна гилза Брой                                                        7.00 лв.
980 Ламиниране кош за дезартикулация Брой                                                    185.00 лв.
981 Смяна болт за “Сач” стъпало Брой                                                        8.00 лв.
982 Смяна приемна гилза на ПТБ и КГМ протеза Брой                                                    280.00 лв.
984 Смяна немско стъпало “Сач” с пръсти към пластмасова протеза Брой                                                    205.00 лв.
985 Ламинация на пластмасова протеза Брой                                                      90.00 лв.
986 Смяна стъпало “Сач” на пластмасова протеза Брой                                                      96.00 лв.
987 Смяна приемна гилза на подлакътна и надлакътна протеза Брой                                                    191.00 лв.
988 Смяна шина на ПТБ протеза Брой                                                      66.00 лв.
989 Корекция на детски обувки неортопедични Брой                                                      18.00 лв.
990 Корекция на ортопедични обувки Брой                                                      32.00 лв.
991 Смяна презрамка на предлакътна кинематична протеза Брой                                                      24.00 лв.
992 Смяна презрамка на надлакътна кинематична протеза Брой                                                      13.00 лв.
993 Смяна пластмасова гилза на тръбно – скелетна протеза Брой                                                    328.00 лв.
994 Смяна подколянна дървена гилза – ламинирана Брой                                                    390.00 лв.
995 Смяна алуминиева щекла Брой                                                      26.00 лв.
996 Лакиране гилза Брой                                                        7.00 лв.
997 Смяна копчета на горна дървена гилза Брой                                                      14.00 лв.
998 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ Брой                                                      71.00 лв.
5. Принадлежности за ползване на протези:
5.1 Протезни рула Брой                                                        7.00 лв.
5.2 Протезни чорапи Брой                                                        5.00 лв.
5.3 Протективни чорапи Брой                                                      32.00 лв.
5.4 Козметични ръкавици за протези за горен крайник Брой                                                      24.00 лв.
5.5 Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство Брой                                                    384.00 лв.
5.6 Обувки за протеза Брой                                                      36.00 лв.
6. Слухови апарати с индивидуална отливка към тях:
6.1 Конвенционални  слухови апарати за практическа глухота в т.ч.:
  – Аналогови слухови апарати Брой                                                    276.00 лв.
– Цифрови слухови апарати Брой                                                    406.00 лв.
6.2 Джобни слухови апарати по костен и въздушен път Брой                                                    308.00 лв.
6.3 Очила по костен път Брой                                                    444.00 лв.
6.4 Програмируеми /дигитални/ слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст Брой                                                    480.00 лв.
6.5 Програмируеми /дигитални/ слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
  –          Едностранно Брой                                                    600.00 лв.
–          Двустранно Два броя                                                 1200.00 лв.
6.6 Батерии за слухов апарат Брой                                                        1.20 лв.
6.7 Ремонт на слухов апарат    По фактура, но не повече от остатъчната стойност по лимит за целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експлоатационния срок.
7 Говорен апарат Брой                                                 1236.00 лв.
7.1. Ремонт на говорен апарат    По фактура, но не повече от остатъчната стойност по лимит за целевата помощ на слуховия апарат до изтичане на експлоатационния срок.
8. Заместващи и козметични средства:
8.1 Очни протези Брой                                                      96.00 лв.
8.2 Гръдни епитези Брой                                                    132.00 лв.
8.3 Протези за нос и уши Брой                                                    120.00 лв.
9. Перуки   Брой                                                    100.00 лв.
10. Очила:
10.1 Обикновени или тъмни Брой                                                      36.00 лв.
10.2 Бинокулярни, бифокални, специални оптични средства /телескопични, лупи, екран ибинокловидни/ Брой                                                    144.00 лв.
11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и  сензорни бастуни за слепи лица
11.1 Патерици:
  –          канадки; Брой                                                      14.00 лв.
–          подмишечни. Брой                                                      11.00 лв.
11.2 Бастуни:
  –          регулируеми; Брой                                                      11.00 лв.
–          нерегулируем; Брой                                                        8.00 лв.
–          ортопедичен; Брой                                                      11.00 лв.
–          регулируем триопорен; Брой                                                      36.00 лв.
–          регулируем четириопорен Брой                                                      48.00 лв.
11.3 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица Брой                                                      22.00 лв.
11.4 Ходилки  / проходилки / Брой                                                      72.00 лв.
12. Инвалидни колички
12.1 Рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и др. – българско производство Брой                                                    374.00 лв.
12.2 Рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и др. – внос от страни членки на ЕС Брой                                                    486.00 лв.
12.3 Рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване с регулиращ се гръб и др. – внос от други страни Брой                                                    336.00 лв.
12.4 Акумулаторни колички българско производство Брой                                                 1897.00 лв.
12.5 Акумулаторни колички  – внос от страни членки на ЕС Брой                                                 3019.00 лв.
12.6 Акумулаторни колички – внос от други страни Брой                                                 1897.00 лв.
12.7 Комплект акумулаторни батерии                                                      180.00 лв.
12.8 Основен ремонт на инвалидна количка    По фактура, но не повече от остатъчната стойност по лимита за целевата помощ  на количката до изтичане на експлоатационния срок.
12.9 Комплект гуми,  лагери    По фактура.
13.  Тоалетен стол, стол за баня или комбиниран вариант
13.1 Тоалетен стол Брой                                                    205.00 лв.
13.2 Стол за баня Брой                                                    126.00 лв.
13.3 Комбиниран вариант / комбиниран стол за тоалет и баня / – внос от страни членки на ЕС Брой                                                    331.00 лв.
13.4 Комбиниран вариант /комбиниран стол за тоалет и баня/ – българско производство Брой                                                    331.00 лв.
13.5 Комбиниран вариант /комбиниран стол за тоалет и баня/ – внос от други страни Брой                                                    276.00 лв.
13.6 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант /комбиниран стол за тоалет и баня/    По фактура, но не повече от остатъчната стойност  по лимита за целевата помощ до изтичане на експлоатационния срок.
13.7. Комплект гуми, лагери    По фактура.
14.  Специализирани помощни средства и принадлежности
14.1 Антидекубитални възглавници Брой                                                      65.00 лв.
14.2 Антидекубитални дюшеци – внос от страни членки на ЕС Брой                                                    372.00 лв.
14.3 Антидекубитални дюшеци – българско производство Брой                                                    372.00 лв.
14.4 Антидекубитални дюшеци – внос от други страни Брой                                                    276.00 лв.
14.5 Масички за инвалидни колички Брой                                                      48.00 лв.
14.6 Щипки за захващане на предмети от разстояние Брой                                                      12.00 лв.
14.7 Стеснители за инвалидни колички Брой                                                      12.00 лв.
14.8 Приспособления на леки автомобили за инвалиди с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено до                                                 1440.00 лв.
15. Говорещ термометър за телесна температура   Брой                                                      60.00 лв.

Обратно към „Информация“